TÖBBFUNKCIÓS IGAZGATÁSI ÉPÜLET EMŐDÖN
JÓKAI ISKOLA REKONSTRUKCIÓJA  ÉS EMELET RÁÉPÍTÉSE
MISKOLCI EGYETEM  E-7 JELŰ ÉPÜLET REKONSTRUKCIÓJA
ANDOR UTCAI 18 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ
26 LAKÁSOS FÖLDHŐ FŰTÉSES TÁRSASHÁZ A JÓKAI ÚTCÁBAN
KÖZÖSSÉGI HÁZ BORSODSZIRÁKON 2001    2016
PUSZTARADVÁNYI KASTÉLYSZÁLLÓ REKONSTRUKCIÓJA
GONDOLATOK AZ ÉPÍTÉSZETRŐL
KEGYELETI ÉPÍTMÉNYEK
KÖZÖSSÉGI HÁZ SAJÓVÁMOSON
CSALÁDI HÁZ MISKOLCON AZ ÁRNYAS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ  BORSODSZIRÁKON
Révai Tamás - építész vezető tervező
KÉTSZINTES MÉLYGARÁZS  MISKOLCON A PATAK UTCÁBAN
TOVÁBBI REFERENCIÁK
LÉGIFELVÉTEL KÉSZÍTÉS DRÓNNAL
JÁNOSIK ÉS TÁRSAI KFT. IRODAHÁZA MISKOLCON 2014
Telefonszám: 06/30 422 9881
revai.tamas@gmail.com
MIKLÓS ÚTCAI 31 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ  2016
TOVÁBB
MIKLÓS UTCAI 31 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ
TERVEZŐ: RÉVAI TAMÁS 2016
Az épülő Jura Lakópark terepszint felett önállónak tűnő 2 épülete valójában egy. A két részt a térszint alatt egy összefüggő mélygarázs köti össze, itt 32 garázshely és 31 tároló található. Innen indul a két lépcsőház, amire épületszárnyanként 4, illetve 5 lakás van felfűzve.  A tetőszinten 2-2 nagy tetőterasszal rendelkező panorámás loft lakás kapott helyet. A tetőszint eltérő karakterét, a két épületrész összetartozását markáns narancsvörös keret hangsúlyozza. A társasház a Jánosik és Társa Kft beruházásában épül Miskolc csendes, lakóparki negyedében. Meglévő, illetve épülő társasházak szomszédságában található, a Miskolc-Diósgyőr kerékpáros tengely mentén. 
VISSZA
KEZDŐLAP
Révai Tamás - vezető tervező
Az építészet  - legyen bármennyire személyes - mindig közügy is egyben.(Egy háznak ugyanis nemcsak belső terei vannak, hanem külső megjelenése is. Sőt! Meghatározott helyet sajátít ki a közösségi területek rovására.  A jó ház (mint a jó ember) nemcsak magával törődik, de a környezetével is. A jó ház felemeli a környezetét, nem pedig agyonüti. Az építészet házakat hoz létre, több ház együtt pedig utcákat, tereket. Éppen azt a szűk mesterséges környezetet teremti meg, ahol élünk - az egyén és a társadalom részére egyaránt. Mivel az építészet közügy, a tervezett háznak rengeteg jogszabálynak kell megfelelnie. Ilyen fontos jogszabály a települési rendezési terv is. A rendezési terv a társadalmi, együttélési normák az élni és élni hagyni elv szempontjából szabályozza az építési beruházásokat. A másik, az előzőnél kiterjedtebb terület az ágazati szabványok gyakorlatilag ma már megszámlálhatatlan együttese, amik a minőségi megvalósítás felett igyekeznek hatalmas tömegük mellett őrködni.)
Míg jó építész nélkül nincsen jó építészet, addig Építtető nélkül egyáltalán nincsen építészet.(Az építészetet mindig az Építtető és építész közösen, együtt egymást inspirálva hozza létre. Az építtető olyan különleges személy, akinek nemcsak építési szándéka, vágya van, de erőforrásokkal is rendelkezik ezek megvalósításához. Az Építész pedig az a személy az építési beruházásban, aki az építtetői igényeket tudásával és tehetségével formába képes önteni, és azt az építtető számára láthatóvá, érzékelhetővé képes transzformálni.  A házat alapvetően és elsődlegesen az építtető igényei határozzák meg. A tervezés során először ezen igények kimunkálása az első feladat. Ennek összefoglalása a tervezési program, ami az építtető igényeinek szabatos megfogalmazása. Az építész munkája a tervezési program megértésével kezdődik, ami aztán vezérvonalként ível át az egész építési folyamaton)
Az építészetben igazán szép csak az lehet, amit  a gyerekeink és unokáink is szépnek tartanak majd. Korszellem és a hely szellemének harmóniája.(Minél divatosabb valami, annál hamarabb lesz divatjamúlt. A szépség és a funkcionalitás a divathoz képest örök. Persze lehet és kell is divatos házakat építeni, de a ház sosem attól lesz jó, mert éppen divatos.  A ház mindig helyhez kötött, a környezetének szerves része kell legyen. Ha kell felkiáltó jelként, máskor szerény aláhúzásként viselkedik abban a történetben, amit a hely szelleme mesél. És a hely szelleme mindig mesél. Nemcsak az építésznek.)
Az építészet nem más mint az ember sokdimenziós "körberajzolása". (Az építészeti tervezés során az ember és a társadalom aktuális igényeinek úgy kell megfelelő  teret létrehozni , hogy az a jelenen túlmutatva a jövőt is szolgálhassa.  Minden házzal időben változó egyéni és társadalmi életterek jönnek létre. Elválaszthatatlanul.  Az építészet az a képzőművészeti és tudományágág, aminek révén legközvetlenebb módon él együtt velünk a múlt: szüleink, nagyapáink, és a régmúlt korok  hétköznapi hősei.)
ANDOR UTCAI 18 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ
Az épülő Jura Lakópark Andor utcai ún “B” épülete 3 szinten összesen 18 lakást tartalmaz, melyek egy nyitott lépcsőház és lift segítségével közelíthetők meg. Minden lakáshoz nagy terasz tartozik. A fölső 4 lakás nagy tetőterasszal rendelkező ún. loft lakás.  Az épület teljesen alápincézett. A pincében a lakásokhoz tartozó garázshelyek és tárolók kaptak helyet. A bejáratot és a fölső lezáró szintet hangsúlyozó, az épület karakterét meghatározó markáns narancsvörös keretezés megjelenik az “A” épületen is, jelezve az épületek összetartozását. A társasház a Jánosik és Társa Kft beruházásában épül a Miskolc-Diósgyőr kerékpáros tengely mentén. 
A tervezett mélygarázs Miskolc szívében található a fő utcától 150m-re, a Széchenyi utcai telkek egykor az itt folyó Pece patakra kihordó hátsó telekhatára mögött. A mélygarázs a Városháza rekonstrukciója és bővítése több milliárdos beruházásának járulékos és kötelező elemeként valósult meg. A beruházás lehetőséget kínált a felszín közmű és közterületi rekonstrukciójának elvégzésére is, a Patak utca és a Pátria udvar közötti kapcsolat megteremtésére, az ezt akadályozó lévő felszíni trafóház elrejtésére.  A mélygarázs építésénél az altalaji adottságoknak leginkább megfelelő, vízzáró résfalas munkagödör lehatárolást alkalmaztuk. Az építmény körül teknőszigetelés nem készült. A terepszint alatt megtalálható nagy vízzáróságú kék agyagréteg tartja kezelhető szinten a mélygarázsba alulról bejutó talajvíz mennyiségét. Ezek drain csövezés segítségével szivárgó aknákba jutnak, ahonnan időszakos üzemelésű szivattyúk emelik ki a vizet a csatornahálózatba.  A tervezett kétszintes mélygarázs 127 autót képes befogadni egyidejűleg. Belső tartószerkezeti  és közlekedési rendszerének logikus kialakítása révén a város legkényelmesebben használható parkolási létesítménye jött itt létre. A felszínen a zárófödémre visszahordott 100-110cm vastag talajrétegnek köszönhetően nemcsak fű, de kisebb fák is nőnek teret és árnyékot adva az itt kialakított egyetlen belvárosi játszótér számára.
KÉTSZINTES MÉLYGARÁZS  A PATAK UTCÁBAN
TERVEZŐ: RÉVAI TAMÁS 2011
A település meghatározó polgárának új családi háza mintegy 10 évvel ezelőtt készült el. Az épülettel a saját elképzeléseivel is hosszan vívódó tulajdonos részben volt csak elégedett. A funkcionálisan megfelelő szerethető elrendezés, a kiváló lakás-udvar kapcsolat ellenére a ház utcai megjelenése nem tükrözte megfelelően tulajdonosának társadalmi rangját. A tervezői feladat a modern építészet elemeit használó tekintélyt parancsoló utcai megjelenés kialakítása volt. A tervezői javaslat ennek megfelelően az épület jól működő részeinek megtartása mellett a bejárat és az utcakép újraértelmezése volt.
TERVEZŐ: RÉVAI TAMÁS 2009
CSALÁDIHÁZ BORSODSZIRÁKON
TERVEZŐ: RÉVAI TAMÁS 2001    2016
Borsodszirák település 2001-ben új Polgármesteri Hivatal és Faluház építését határozta el. Az új intézményépület a Fő utca és az Állomás utca sarkán, a település központjában részben valósult meg. Az engedélyezési tervek elkészülte után a teljes beruházás 1. ütemeként a Polgármesteri Hivatal épülhetett fel. Bár a megépült 1. ütem funkcionálisan teljesértékűen működik azóta is, az épület tömege szempontjából nagyon hiányzik a Közösségi ház 2. ütemének épületrésze. A település a község életének meghatározó színterét biztosító épületének befejezését azóta is napirenden tartja. 2014-ben a régi terv kibővítésével újabb terv készült pályázati források megszerzését célozva meg. Források híján a teljes kiépítés még nem indulhatott meg. 
KÖZÖSSÉGI HÁZ BORSODSZIRÁKON
JÁNOSIK ÉS  TÁRSAI KFT. IRODAHÁZA MISKOLCON
A homlokzati rekonstrukcióval érintett épület az egykori DIGÉP központi irodaháza volt. 1949-ben épült jellemzően monolit vasbeton szerkezetből. Megszűnéséig a nagyvállalat adminisztrációs központja volt. A szomszédjában az 50-es években szocreál stílusban épült egykori DIGÉP művelődési ház ma az építtető Jánosik és Társa Kft tulajdonában van, annak miskolci székhelyeként működik. A dinamikusan fejlődő cégcsoport a szomszédos korábbi irodaház épületét megvásárolva az épület rekonstrukcióját határozta el. A belső funkcionális korszerűsítés mellett a meglévő leromlott állagú épületet a Jánosik és Társa Kft mai arculattal rendelkező emblematikus központi épületévé kívánja fejleszteni. A 2014-ben készült engedélyezési terv a homlokzat rekonstrukciója mellett a szintek összenyitásával egy a meglévő épületen belüli új többszintes bejárati fogadótér kialakítását irányozza elő, méltó megérkezést biztosítva az épületbe. A beruházás a belső átalakítás révén már megindult. A homlokzat újraélesztése a hatalmas DIGÉP ipari telep és a Vasgyári kolónia számára is a hanyatlás hosszú tele végén kipattanó első zöld rügyeket, s általa a tavasz ígéretét jelenthetné.
TERVEZŐ: RÉVAI TAMÁS 2014
 CSALÁDIHÁZ MISKOLCON AZ ÁRNYAS UTCÁBAN
2012-ben kaptam a megbízást Miskolcon, a Majális parkhoz közel eső erősen lejtős, de viszonylag szűk telekre egy kifelé mértéktartó, befelé tágas háromszintes családi ház tervezésére. Az utca felé teljes értékű homlokzattal rendelkező alsó szinten garázsok és egy wellness részleg kapott helyet. Az utca felől emeleti helyzetben, de a telek hátsó része felől  földszinten egy elegáns vendég háló-fürdő blokk mellett a nappali-konyha étkező tengely kapott helyet, egy nagyméretű fedett terasszal kiegészítve, ahonnan jó kilátás nyílik a Bükk keleti nyúlványára. A tetőtérben 2db önálló vizesblokkal és terassszal ellátott hálószoba található. A telek szűkössége miatt oldalhatárra telepített épület erőssége annak terepre illesztése,  a terep formálása, eltérő használatú zöld életterek kialakításával annak különböző teraszos szintjein. A kivitelezés során a földszinti terasz és a hátsó kertbe vezető árkád beépült.
TERVEZŐ: RÉVAI TAMÁS 2012
TERVEZŐ: RÉVAI TAMÁS 2005
MISKOLCI EGYETEM E-7 JELŰ ÉPÜLET REKONSTRUKCIÓJA
A Miskolci Egyetem 13 emeletes E-7-es jelű kollégiuma előregyártott vasbeton szerkezetből épült a 60-as évek közepén. Ez az épület volt évtizedekig az Egyetem legnagyobb kapacitású kollégiuma. Sajnos a normál épületszerkezeti avulás mellett a kisérleti szerkezet merevítési problémái miatt a magas épület fölső szintjein annak végfalainál egyre táguló szerkezeti repedések jelentkeztek, ami miatt a 2000-es évek elején az épületet előbb részlegesen majd annak életveszélyessége miatt teljesen ki kellett üríteni. 2004-re a ház tartószerkezeti rekonstrukciója vagy lebontása elkerülhetetlenné vált. Végül a szükségletek és a rendelkezésre álló források a leginkább sérült fölső 5 szint elbontása után a maradó 8 szint rekonstrukcióját tették lehetővé. Az épület újraértelmeztésére számos tanulmányterv készült, ezekből végül annak az Egyetem központi irodaépületeként történő hasznosítás valósulhatott meg. A rekonstrukció során az épület tartószerkezetileg megerősítésre, funkcionálisan és homlokzatilag teljeskörűen átalakításra került. Homlokzatilag legjelentősebb beavatkozást a tartós szerelt kőburkolat mellett a hosszhomlokzatokra felszerelt homlokzati hangsúlyt biztosító fix árnyékoló sávok jelentették. A tető formálása ezekkel összhangban történt. Az alsó két szint esetében a fölső szinteket tartó megerősített külső pillérek biztosítanak őszinte és erős alátámasztást az irodaszintek részére. Az épület a részleges visszabontás után is az Egyetemi negyed emblematikus legmagasabb épülete maradt. A megújult épület 2006-ban került átadásra.
TERVEZŐ: RÉVAI TAMÁS 2008
26 LAKÁSOS FÖLDHŐ FŰTÉSES TÁRSASHÁZ MISKOLCON A JÓKAI ÚTCÁBAN
2007-ben a beruházó TRX Consulting Ingatlanfejlesztő Kft erre vonatkozó javaslatomat elfogadva Miskolcon addig egyedülálló talajhő fűtéses (nyáron hűtéses) társasház építését határozta el. A beruházás helyszíne Miskolcon, a forgalmas Jókai utcáról nyíló üres telek volt a   Fazekas Iskola szomszédságában, az egykori Pece patakmeder partján. Az erősen tagolt kontúrú telek, a szomszédos épületek, a sűrű tervezési program,és a talajhő kutak számára is szükséges zöldfelület biztosításának igénye egyedi tagolt kontúrú épületet eredményezett. A lépcsőház és a lift az utcai és az udvari lakószárny egymásra merőlegesen álló tömegei közötti darázsderékban került elhelyezésre. Az összesen 26 lakásból 5 nagy tetőterasszal rendelkező belvárosi loft lakásként lett kialakítva. Az épület parkoló, gépészeti és tároló igénye a pinceszinten maradéktalanul biztosÍtott. Az ún. geotermikus hűtés-fűtési rendszer teljes mértékben beváltotta a beruházók és a lakók reményeit is. Télen harmadáron fűtenek, a nyári hőségben pedig gyakorlatilag ingyen tarthatják hűvösen lakásaikat. 
KEGYELETI ÉPÍTMÉNYEK
A kistelepülések kegyeleti építményeit bár kevesebben látogatják, mégis mindig nagyobb jelentőséggel bírnak az adott közösség számára, mint városi megfelelőik.  Királdon a meglévő ravatalozó “betonkonténer” bővítésével hoztunk létre méltóbb helyet a búcsúzáshoz a lét és nemlét találkozási pontjánál. A meglévő építményt hátrafelé bővítve a temetkezés technikai eszközeinek számára alakítottunk ki tárolót és tartózkodási helyet a temetőgondnok számára. Elől pedig egy fedett nyitott előteret nyitottunk a szertartások esőtől védett lebonyolítására. A hely különleges jellegét egy az épület arculatát is meghatározó, a hátsó épület tetejéről finoman leváló, s légiesen elrepülő tetőidommal jelenítettük meg. Sajnos a terv forráshiány miatt nem valósult meg. Emődön a református temető enyhén lejtős utcai oldalhatárára terveztünk egy kétoldali használattal rendelkező több ütemben is megépíthető urnafalat. Ebből az első ütem, az alsó vég épült meg.  Homrogdon a ravatalozóként működtetett kis kápolna elé kellett egy külső fedett nyitott teret kialakítani. A kápolna előtti terület öntöttvas korláttal volt lehatárolt, egyik hosszoldalának közepén egy neves homrogdi polgár síremlékével. Gyakorlatilag egy előtetőt kellett építeni a műemléki területen lévő kápolna elé, hogy a tető azt minimálisan takarja csak. Helyet kellett adni a meglévő síremléknek is. A feladat  a meglévő, felújítandó kápolna és a míves vaskorlát határozott karaktere által volt megragadható. Az elképzelés szerint olyan építményt szerettünk volna emelni a kápolna előtti korábban is ravatal céljára használt sík területen, ami úgy őrzi meg a régi hangulatot, hogy az idelátogatók azt érezzék nem valami új épült a régi helyre, hanem az új ravatalozóval befejeződött az, ami már régen elkezdődött. Az elkészült épületről érkező visszajelzések megerősítenek abban, hogy a törekvést sikerült megvalósítani. 
TERVEZŐ: RÉVAI TAMÁS
TÖBBFUNKCIÓS KÖZIGAZGATÁSI ÉPÜLET EMŐDÖN
A 6000 fős dél-borsodi település Emőd, 2001-ben nyerte el a városi rangot. Így Emőd mára az a város, ami a szülőfalum volt. A városi rangnak megfelelően új intézmények elhelyezésére és működtetésére lett szükség. A megbízást egy a városközpontban álló minden felmerülő igényt kielégítő olyan többfunkciós városi intézményépület megtervezésére kaptam, ami egyszerre ad helyet az okmányirodának, a családsegítő szolgálatnak, a városgondnokságnak, a körzeti rendőrörsnek is. Később a tetőtér hasznosításával a könyvtár ideköltöztetése is felmerült.  Az új épületet Emőd központjában a jobbára emeletes intézményi városközponti épületek és a földszintes kertvárosi zóna határán saroktelken kellett elhelyezni. A tervezett kettős kereszt alaprajzú ház a hely adottságainak megfelelően egyik irányban oromzatos tetőkialakításával emeletes, másik irányban pedig a kontyolt tetőformák révén a meglévő falusias karakterhez igazodik. Az épület kivitelezése problémamentes volt, a ház 2005-ben került átadásra, a helyhez való kötődésem, a kiváló beruházói-tervezői együttműködés, valamint a jó minőségű kivitelezés együttesen a legkedvesebb beruházásaim közé sorolták.
PUSZTARADVÁNYI KASTÉLYSZÁLLÓ REKONSTRUKCIÓJA
Pusztaradvány a XIX. sz-ban a Pallavicini család birtokában volt, ők építettek a század második felében egy kis földszint+emeletes kő és téglaépítésű kúriát ezen a helyen. Az épület a 70-es években elveszítette a tetejét, ezt követően gyors romlásnak indult a használhatatlan épület. A budapesti székhelyű, egyedi világítási megoldások tervezésével és kivitelezésével foglalkozó Candela Kft 2001-ben vásárolta meg az akkor már teljesen romos épületet a környező elhanyagolt parkkal együtt. A terület  értékét a nyugodt csendes környezet mellett ez a csonkolásmentes saját forrással is rendelkező őspark jelentette.  A tulajdonos kúriaszálló szeretett volna itt kialakítani. A műemléki védettséggel rendelkező épületet gyakorlatilag teljesen újjá kellett építeni. Az épületben konyha, étterem, billiárdszoba, valamint egy kis törökfürdő mellett 7 szoba és egy bálterem kapott helyet. Középrizalitos bejárati kialakítása, kontyolt, korcolt fémlemezfedésű teteje, vakolt, sarok kváderes egyszerű homlokzati felületei, az ablakok helye és arányai mind az eredeti épületet idézik. A tervezés és építés egész folyamatára mindvégig olyan magasszintű beruházói-tervezői inspiratív együttgondolkodás volt jellemző, ami ezt a házat tartósan a legkedvesebb épületeim közé emelte.
TERVEZŐ: RÉVAI TAMÁS 2001
JÓKAI ISKOLA BŐVÍTÉSE
A miskolci Jókai Mór Református Általános Iskola a város egyik legjobb Általános Iskolája. A jó híre miatt folyamatosan bővülő gyereklétszám 2014-re a tervezés évére meghaladta az iskola akkori befogadóképességét. Új tantermek, csoportszobák létesítése vált szükségessé.  A bővítésre minden szempontot figyelembevéve az iskola hátsó, ún tornatermi épületének emeletráépítésével és rekonstrukciójával adtunk javaslatot. A tervezett bővítés során az akadálymentesség (lift és szintenkénti vizesblokkok) megoldása mellett 1 tanteremmel, 3 nyelvi csoportszobával egy kémia előadóval és egy dráma teremmel gazdagodott az intézmény. A két tantermi szárny közötti földszinti tornaterem természetes megvilágítását felülvilágítók beépítésével biztosítottuk. 
TERVEZŐ: RÉVAI TAMÁS 2002
Sajóvámos község 2000-ben a fiatalokat megtartó, a település életét tartalommal megtöltő közösségi ház építését határozta el. Az erre a célra kiszemelt, a település központjában a két templom mellett-mögött található beépítetlen terület méretével és elhelyezkedésével is tökéletes helyszínt biztosított erre a célra. A tervezett, minden irányból körbejárható andráskereszt alakú épületet úgy helyeztük el, hogy elegendő összefüggő szabad helyet hagyjon az itt hagyományos szabadtéri rendezvények, számára is. A helyi lelkiismeretből fakadó elvárás volt, hogy az épület finoman utaljon a község a 2. világháborút követően megsemmisült nevezetes kastélyára. A bejárat íves lépcsősora a két oldalsó karéjjal a bejárathoz vezető híd ennek tesz eleget. A képletszerű alaprajzi kontúrra feszített tető hangsúlyos gerincvonalát iparművészeti igényességgel megformált villámhárító emeli ki. A kétszintes közösségi ház alsó szintje a fiatalok kötetlen szórakozását szolgálja bár és DJ pulttal felszerelt táncteremmel, billiárd asztalokkal, és pingpong asztallal. A fölső szint a község reprezentatív eseményei: előadások, esküvők, bálok számára biztosít 150 fős nagytermével méltó teret.  A kitermelt földből az épület körül egy kör alakú dombot kiemelkedést hoztunk létre. Ennek teteje a ház fölső szintjének padlóvonalához illeszkedik, és a terepszintből a terep eredeti lejtése miatt 60-200cm-t kiemelve. Az alsó szint terepkapcsolatát a domb peremétől tbefelé lejtő rézsük által süllyesztett terepszinttel biztosítjuk. Ez a terepformálás a ház oldalában egy védett, kiváló akusztikájú szabadtéri színpad elhelyezését tette lehetővé  300 fős amfiteátrum nézőtérrel együtt.  A jó minőségben megépített épületet 2002-ben vették használatba. Azóta is kiválóan működik.
KÖZÖSSÉGI HÁZ SAJÓVÁMOSON
D) Felsőoktatási intézmények 1) Miskolci Egyetem E/7 jelű kollégium épületének visszabontásos rekonstrukciójaengedélyezési és kiviteli terv - megépült 2006 
Révai Tamás - építész vezető tervező
REFERENCIÁK Sport és Egészségügyi épületek 1) Borsodszirák, új  egészségügyi központ engedélyezési és kiviteli terv - megépült 1997 2) MIFO, Miskolci Fogyatékos Otthon 4000m2-es központi ellátó épületeengedélyezési terv 2002 3) Selyemréti strandfürdő rekonstrukciója és új tanuszoda építésemeghívásos tervpályázat 2003 4) Edelény, Városi Rendelőintézet bővítése és rekonstrukciójaengedélyezési terv 2004 5) Sajószentpéter, Városi Rendelőintézet bővítése és rekonstrukciójaengedélyezési terv - megépült 2009 (kiviteli terv: Radiáns Kft) 6) Sportterület fejlesztése Alsózsolcán 22x42m-es műfüves pálya létesítésével és        sportöltözők kialakításával. 
Igazgatási-szolgáltatási épületek 1) Miskolc, Északerdő RT székházának homlokzati rekonstrukciójaengedélyezési és kiviteli terv - megépült 1995 (társtervező: Pirity Attila) 2) Új ÉMÁSZ fogyasztói iroda Jászapátibanengedélyezési és kiviteli terv - megépült 1995 3) Miskolc, 1. sz. Postahivatal emeletráépítése, és rekonstrukciójakiviteli terv - megépült 1998. (eng terv: Pirity Attila) 4) Miskolc-Egyetemváros új postahivatal kialakításaengedélyezési és kiviteli terv - megépült 2001 5) Új többfunkciós igazgatási épület és Rendőrörs Emődönengedélyezési és kiviteli terv - megépült 2005 6) Salgótarján, az 1. sz.postahivatal rekonstrukciója és emeletráépítéseengedélyezési és kiviteli terv - megépült 2006-2007 7) A Polgármesteri Hivatal új épülete Homrogdonengedélyezési terv 2007 8) Polgármesteri Hivatal és Okmányiroda elhelyezése Sajószentpéterenengedélyezési terv - megépült 2010 (kiviteli terv: Art-Vital Kft) 9) A Geo-Struktúra Kft új székháza és fejlesztő központja Miskolcon, a Besenyői útonengedélyezési terv 2013 10) Jánosik és Társai Kft irodaházának (volt DIGÉP központi irodaház) homlokzati rekonstrukciójaengedélyezési terv 2014 11) Kormányablakok kialakítása B-A-Z megyében engedélyezési és kiviteli tervek - megépült 2015
C) Középiskolák 1) Miskolc, Zrínyi Ilona Gimnázium bővítése és rekonstrukciójaengedélyezési és kiviteli terv - megépült 1997 (társtervezők: Pirity Attila és Jászai Péter) 2) Miskolc, Földes Ferenc Gimnázium bővítése kiviteli terv - megépült 2002 (engedélyezési terv: Pirity Attila) 3) Miskolc, Lévay József Református Gimnázium rekonstrukciója és bővítéseengedélyezési és kiviteli terv - megépült 2006 (társtervezők: Pirity Attila és Juhász Attila) 4) Természettudományi laboratórium kialakítása Miskolcon a Herman Ottó Gimnáziumbanengedélyezési és kiviteli terv - megépült 2011 5) Természettudományi laboratórium kialakítása Miskolcon a Lévay József Ref. Gimnáziumbanengedélyezési és kiviteli terv - megépült 2013 6) Természettudományi laboratórium kialakítása Miskolcon a Földes Ferenc Gimnáziumbankiviteli terv - megépült 2014
Oktatási épületek A) Óvodák 1) Homrogd, Óvoda rekonstrukciója és bővítéseengedélyezési és kiviteli terv - megépült 2009 2)  Vizsoly, Óvoda bővítése és rekonstrukciójaengedélyezési és kiviteli terv - megépült 2012 B) Általános Iskolák 1) Homrogd, Általános Iskola rekonstrukciója és bővítése engedélyezési és kiviteli terv - megépült 2009 2) Vizsoly, Rákóczi Zsigmond iskola bővítése és rekonstrukciójaengedélyezési és kiviteli terv - megépült 2012 3) Emőd, 12 tantermes általános iskola épületének rekonstrukciójaengedélyezési terv 2012 4) Miskolc, Jókai Mór Református iskola bővítése emeletráépítése engedélyezési terv 2014 
B) Társasházak 1) 32 lakásos társasház Miskolcon a Feszty Árpád utcában  engedélyezési terv 2003 2) 43 lakásos társasház Miskolcon, a Vörösmarty utcábanengedélyezési és kiviteli terv megépült 2005 3) 38 lakásos társasház Miskolcon a Patak utcábanengedélyezési és kiviteli terv megépült 2007 4) 26 lakásos földhő fűtéses társasház Miskolcon a Jókai utcábanengedélyezési és kiviteli terv megépült 2009 5) 40 lakásos társasház Miskolcon a Lehel utcábanengedélyezési és kiviteli terv megépült 2010 6) 31 lakásos társasház Miskolcon, a Miklós utcában engedélyezési és kiviteli terv 2016 (épül) 7) 18 lakásos társasház Miskolcon az Andor utcában engedélyezési és kiviteli terv 2016 (épül)
Lakóépületek A) Családi házak 1) Új családi ház Emődön, a Petőfi utcábanengedélyezési terv 1994 2) Új családi ház Arnóton a Bercsényi utcábanengedélyezési terv 1994 3) Új családi ház Tiszaújvárosban a Babity Mihály utcábanengedélyezési terv - megépült 1996 4) Új családi ház Miskolcon a Meggyesalja utcábanengedélyezésiés kiviteli terv - megépült 2001 5) Új családi ház Emődön, a Tompa Mihály utcábanengedélyezési terv 2005 6) Új családi ház Tokajban engedélyezési terv - megépült 2005 7) Új családi ház Miskolcon az Őz utcábanengedélyezési terv - megépült 2007 8) Új családi ház Borsodszirákon, a Rákóczi utcábanengedélyezési terv - megépült 2008 9) Új családi ház Miskolc-Szirmán az Új élet utcábanengedélyezési terv - megépült 2009 10) Új családi ház Miskolcon az Árnyas utcábanengedélyezési terv - épül 2013 11) Új családi ház Miskolcon az Árnyas utcában:    engedélyezési és kiviteli terv  megépült 2015 12)  Nagyhuta, könnyűszerkezetes nyaraló épület építése engedélyezési terv 2015 (nem épült meg) 13) Bogács, tornácos parasztház rekonstrukciója és bővítése engedélyezési terv 2016 (épül)
Szállás - Vendéglátás 1) Kazincbarcika, Hotel BorsodChem bővítése és rekonstrukciójaengedélyezési és kiviteli terv - megépült 1999 (társtervező: Pirity Attila) 2) Pusztaradvány, Pallavicini kúria kúriaszállóvá történő újjáépítéseengedélyezési és kiviteli terv - megépült 2001-2004 3) Balatonföldvár, komplex új 6000m2-es nagyszálló és apartmanszálló tervezése meghívásos tervpályázat 2003 (Pirity Attilával) - 2. díj  4) Miskolc-Lillafüred, Ózon panzió bővítéseengedélyezési terv 2008 5) Borsodszirák, falusi vendégház a Rákóczi utcábanengedélyezési terv 2011, megépült: 2014
Pályázatok - Hajdúszoboszló, gyógyfürdő és környezetének rendezése  országos nyílt tervpályázat 1996. - 1. díj           (Pirity Attilával és Jászai Péterrel)  - 30000 férőhelyes, UEFA előírásoknak megfelelő új DVTK stadion tervezése meghívásos tervpályázat 2002 - megvétel - Miskolc, Selyemréten felépítendő új tanuszoda tervezése meghívásos tervpályázat 2003 - megvétel - Miskolc, Városi sportuszoda tervezése  országos nyílt tervpályázat 2009 - Algyő, 16 tantermes új általános iskola építése országos nyílt tervpályázat 2010 - 3. díj          (Varga Gáborral) - Miskolc-Tapolcai új strandfürdő tervezése országos nyílt tervpályázat 2011. - 2. díj           (Pirity Attilával, Szél Norberttel és Varga Gáborral) - Debrecen, új intermodális központ kialakítása országos nyílt tervpályázat 2014. - megvétel (Pirity Attilával, Vanyó Alidával, Szél Norberttel és Varga Gáborral)
Közterületek 1) Emőd, városközpont közterületi rekonstrukciójaengedélyezési terv 2004 2) Ónod, településközpont közterületi rekonstrukciójatanulmányterv 2004 3) Mályi településközpont rekonstrukciójameghívásos tervpályázat 3. díj  2006. 4) Borsodszirák, településközpont közterületi rekonstrukciójaengedélyezési és kiviteli terv - megépült 2007 5) Sajószentpéter, Kálvin tér közterületi rekonstrukciójaengedélyezési és kiviteli terv - megépült 2010 6) Homrogd, Hit és Ifjuság tere kialakítása - közterületi rekonstrukcióengedélyezési terv 2010 7) Miskolc, a Fő tér kialakítása - az Avas és a Belváros zöld kapcsolatának megteremtéseengedélyezési terv 2010 8) Miskolc, kétszintes mélygarázs építése és a Patak utcai tér felszíni rekonstrukciójaengedélyezési és kiviteli terv - megépült 2014
Közösségi épületek 1) Homrogd, új közösségi ház építéseengedélyezési és kiviteli terv - megépült 1998 2) Sajóvámos, új közösségi ház építéseengedélyezési és kiviteli terv - megépült 1999-2002 3) Borsodszirák, új közösségi ház építéseengedélyezési terv 1999 4) Kistokaj, új közösségi ház építéseengedélyezési terv 2000 5) Királd, új ravatalozó épületeengedélyezési terv 2002  6) Sajókeresztúr, a Polgármesteri Hivatal épületének közösségi házzá történő bővítéseengedélyezési terv 2004 7) Gagyvendégi új közösségi ház építéseengedélyezési terv 2004 8) Homrogd, új ravatalozó építéseengedélyezési és kiviteli terv - megépült 2012 (társtervező: Zádor Endre Attila) 9) Emőd, Urnafal építéseengedélyezési terv 2014 - megépült 2015 10) Sajószentpéter. Művelődési ház udvarrekonstrukciója, fedett szabadtéri színpad        kialakításával.  Engedélyezési terv 2015
Ipari épületek 1) A Borsodchem új főbejárati fogadó épülete Kazincbarcikánengedélyezési és kiviteli terv - megépült 1996 (társtervező: Pirity Attila) 2) Delco Remy Kft új autóvillamossági gyártó üzeme Miskolcon engedélyezési és kiviteli terv - megépült 1998 (társtervező: Pirity Attila) 3) Kazincbarcika, a TDI-TDA üzem új vezérlő és központi laboratórium épületeengedélyezési és kiviteli terv - megépült 1999 (társtervező: Pirity Attila) 4) Mezőkövesd, a Remy Kft új 4000m2-es magasraktáraengedélyezési terv 2009 5) Új almalé üzem Borsodszirákon        engedélyezési terv 2016 6) Új terménytároló telephely Boldván        engedélyezési terv 2016
Az építészetben igazán szép csak az lehet, amit  a gyerekeink és unokáink is szépnek tartanak majd. Korszellem és a hely szellemének harmóniája.(Minél divatosabb valami, annál hamarabb lesz divatjamúlt. A szépség és a funkcionalitás a divathoz képest örök. Persze lehet és kell is divatos házakat építeni, de a ház sosem attól lesz jó, mert éppen divatos.  A ház mindig helyhez kötött, a környezetének szerves része kell legyen. Ha kell felkiáltó jelként, máskor szerény aláhúzásként viselkedik abban a történetben, amit a hely szelleme mesél. És a hely szelleme mindig mesél. Nemcsak az építésznek.)
Míg jó építész nélkül nincsen jó építészet, addig Építtető nélkül egyáltalán nincsen építészet.(Az építészetet mindig az Építtető és építész közösen, együtt egymást inspirálva hozza létre. Az építtető olyan különleges személy, akinek nemcsak építési szándéka, vágya van, de erőforrásokkal is rendelkezik ezek megvalósításához. Az Építész pedig az a személy az építési beruházásban, aki az építtetői igényeket tudásával és tehetségével formába képes önteni, és azt az építtető számára láthatóvá, érzékelhetővé képes transzformálni.  A házat alapvetően és elsődlegesen az építtető igényei határozzák meg. A tervezés során először ezen igények kimunkálása az első feladat. Ennek összefoglalása a tervezési program, ami az építtető igényeinek szabatos megfogalmazása. Az építész munkája a tervezési program megértésével kezdődik, ami aztán vezérvonalként ível át az egész építési folyamaton)
Az építészet  - legyen bármennyire személyes - mindig közügy is egyben.(Egy háznak ugyanis nemcsak belső terei vannak, hanem külső megjelenése is. Sőt! Meghatározott helyet sajátít ki a közösségi területek rovására.  A jó ház (mint a jó ember) nemcsak magával törődik, de a környezetével is. A jó ház felemeli a környezetét, nem pedig agyonüti. Az építészet házakat hoz létre, több ház együtt pedig utcákat, tereket. Éppen azt a szűk mesterséges környezetet teremti meg, ahol élünk - az egyén és a társadalom részére egyaránt. Mivel az építészet közügy, a tervezett háznak rengeteg jogszabálynak kell megfelelnie. Ilyen fontos jogszabály a települési rendezési terv is. A rendezési terv a társadalmi, együttélési normák az élni és élni hagyni elv szempontjából szabályozza az építési beruházásokat. A másik, az előzőnél kiterjedtebb terület az ágazati szabványok gyakorlatilag ma már megszámlálhatatlan együttese, amik a minőségi megvalósítás felett igyekeznek hatalmas tömegük mellett őrködni.)
Az építészet nem más mint az ember sokdimenziós "körberajzolása". (Az építészeti tervezés során az ember és a társadalom aktuális igényeinek úgy kell megfelelő  teret létrehozni , hogy az a jelenen túlmutatva a jövőt is szolgálhassa.  Minden házzal időben változó egyéni és társadalmi életterek jönnek létre. Elválaszthatatlanul.  Az építészet az a képzőművészeti és tudományágág, aminek révén legközvetlenebb módon él együtt velünk a múlt: szüleink, nagyapáink, és a régmúlt korok  hétköznapi hősei.)
Az épülő Jura Lakópark terepszint felett önállónak tűnő 2 épülete valójában egy. A két részt a térszint alatt egy összefüggő mélygarázs köti össze, itt 32 garázshely és 31 tároló található. Innen indul a két lépcsőház, amire épületszárnyanként 4, illetve 5 lakás van felfűzve. A tetőszinten 2-2 nagy tetőterasszal rendelkező panorámás loft lakás kapott helyet. A tetőszint eltérő karakterét, a két épületrész összetartozását egy a markáns narancsvörös keret hangsúlyozza. A társasház a Jánosik és Társa Kft beruházásában épül Miskolc csendes, lakóparki negyedében meglévő, illetve épülő társasházak szomszédságában található, a Miskolc-Diósgyőr kerékpáros tengely mentén. 
Az épülő Jura Lakópark Andor utcai ún “B” épülete 3 szinten összesen 18 lakást tartalmaz, melyek 1 nyitott lépcsőház és lift segítségével közelíthetők meg. Minden lakáshoz nagy terasz tartozik, a fölső 4 lakás nagy tetőterasszal rendelkező ún. loft lakás. Az épület teljesen alápincézett. A pincében a lakásokhoz tartozó garázshelyek és tárolók kaptak helyet. A bejáratot és a fölső lezáró szintet hangsúlyozó, az épület karakterét meghatározó markáns narancsvörös keretezés megjelenik az “A” épületen is, jelezve az épületek összetartozását. A társasház a Jánosik és Társa Kft beruházásában épül a Miskolc-Diósgyőr kerékpáros tengely mentén. 
TERVEZŐ: RÉVAI TAMÁS 2009
A település meghatározó polgárának új családi háza mintegy 10 évvel ezelőtt készült el. Az épülettel a saját elképzeléseivel is hosszan vívódó tulajdonos részben volt csak elégedett. A funkcionálisan megfelelő szerethető elrendezés, a kiváló lakás-udvar kapcsolat ellenére, a ház utcai megjelenése nem tükrözte megfelelően tulajdonosának társadalmi rangját. A tervezői feladat a modern építészet elemeit használó tekintélyt parancsoló utcai megjelenés kialakítása volt. A  javaslat ennek megfelelően az épület jól működő részeinek megtartása mellett a bejárat és az utcakép újraértelmezése volt.
CSALÁDIHÁZ BORSOD-SZIRÁKON
KÖZÖSSÉGI HÁZBORSOD-SZIRÁKON
Borsodszirák település 2001-ben új Polgármesteri Hivatal és Faluház építését határozta el. Az új intézményépület a Fő utca és az Állomás utca sarkán, a település központjában részben valósult meg. Az engedélyezési tervek elkészülte után a teljes beruházás 1. ütemeként a Polgármesteri Hivatal épülhetett fel.
TERVEZŐ: RÉVAI TAMÁS 2001    2016
A homlokzati rekonstrukcióval érintett épület az egykori DIGÉP központi irodaháza volt. 1949-ben épült monolit, illetve előregyártott vasbeton szerkezetből. Megszűnéséig a nagyvállalat adminisztrációs központja volt. A szomszédjában az 50-es években szocreál stílusban épült egykori DIGÉP művelődési ház ma az építtető Jánosik és Társa Kft tulajdonában van, annak miskolci székhelyeként működik. A dinamikusan fejlődő cégcsoport a szomszédos korábbi irodaház épületét megvásárolva az épület rekonstrukcióját határozta el. A belső funkcionális korszerűsítés mellett a meglévő leromlott állagú épületet a Jánosik és Társa Kft mai arculattal rendelkező emblematikus központi épületévé kívánja fejleszteni. A 2014-ben készült engedélyezési terv a homlokzat rekonstrukciója mellett a szintek összenyitásával egy a meglévő épületen belüli új többszintes bejárati fogadótér kialakítását irányozza elő, méltó megérkezést biztosítva az épületbe. A beruházás a belső átalakítás révén már megindult. A homlokzat újraélesztése a hatalmas DIGÉP ipari telep és a Vasgyári kolónia számára is a hanyatlás hosszú tele végén kipattanó első zöld rügyeket, s általa a tavasz ígéretét jelenthetné.
TERVEZŐ: RÉVAI TAMÁS 2014
TERVEZŐ: RÉVAI TAMÁS 2012
2012-ben kaptam a megbízást Miskolcon, a Majális parkhoz közel eső erősen lejtős, de viszonylag szűk telekre egy kifelé mértéktartó, befelé tágas háromszintes családi ház tervezésére. Az utca felé teljes értékű homlokzattal rendelkező alsó szinten garázsok és egy wellness részleg kapott helyet, az utca felől emeleti helyzetben, de a telek hátsó része felől földszinti helyzetben lévő földszinten egy elegáns vendég háló-fürdő blokk mellett a nappali-konyha étkező tengely kapott helyet, egy nagyméretű fedett terasszal kiegészítve, ahonnan jó kilátás nyílik a Bükk keleti nyúlványára. A tetőtérben 2db önálló vizesblokkal és terassszal ellátott hálószoba található. A telek szűkössége miatt oldalhatárra telepített épület erőssége annak terepre illesztése,  a terep formálása, eltérő használatú zöld életterek kialakításával annak különböző teraszos szintjein. Akivitelezés során a földszinti terasz és a hátsó kertbe vezető árkád beépült.
TERVEZŐ: RÉVAI TAMÁS 2005
MISKOLCI EGYETEM E-7 JELŰ ÉPÜLET REKONSTRUK-CIÓJA
TERVEZŐ: RÉVAI TAMÁS 2008
2007-ben a beruházó TRX Consulting Ingatlanfejlesztő Kft erre vonatkozó javaslatomat elfogadva Miskolcon addig egyedülálló talajhő fűtéses (nyáron hűtéses) társasház építését határozta el. A beruházás helyszíne Miskolcon a forgalmas Jókai utcáról nyíló üres telek volt  Fazekas Iskola szomszédságában, az egykori Pece patakmeder partján. Az erősen tagolt kontúrú telek, a szomszédos épületek, a sűrű tervezési program,és a talajhő kutak számára is szükséges zöldfelület biztosításának igénye egyedi tagolt kontúrú épületet eredményezett. A lépcsőház és a lift az utcai és az udvari lakószárny egymásra merőlegesen álló tömegei közötti darázsderékban került elhelyezésre. Az összesen 26 lakásból 5 nagy tetőterasszal rendelkező belvárosi loft lakásként lett kialakítva. Az épület parkoló, gépészeti és tároló igénye a pinceszinten maradéktalanul biztosÍtott. Az ún. geotermikus hűtés-fűtési rendszer teljes mértékben beváltotta a beruházók és a lakók reményeit is. Télen harmadáron fűtenek, a nyári hőségben pedig gyakorlatilag ingyen tarthatják hűvösen lakásaikat. 
A kistelepülések kegyeleti építményeit bár kevesebben látogatják, mégis mindig nagyobb jelentőséggel bírnak az adott közösség számára, mint városi megfelelőik.  Királdon a meglévő ravatalozó “betonkonténer” bővítésével hoztunk létre méltóbb helyet a búcsúzáshoz a lét és nemlét találkozási pontjánál. A meglévő építményt hátrafelé bővítve a temetkezés technikai eszközeinek számára hoztunk létre tárolót és tartózkodási helyet a temetőgondnok számára. Elől pedig egy fedett nyitott előteret nyitottunk a szertartások esőtől védett lebonyolítására. A hely különleges jellegét egy az épület arculatát is meghatározó, a hátsó épület tetejéről finoman leváló, s légiesen elrepülő tetőidommal jelenítettük meg. Sajnos a terv forráshiány miatt nem valósult meg. Emődön a református temető enyhén lejtős utcai oldalhatárára terveztünk egy kétoldali használattal rendelkező több ütemben is megépíthető urnafalat. Ebből az első ütem, az alsó vég épült meg.  Homrogdon a ravatalozóként működtetett kis kápolna elé kellett egy külső fedett nyitott teret kialakítani. A kápolna előtti terület öntöttvas korláttal volt lehatárolt, egyik hosszoldalának közepén egy neves homrogdi polgár síremlékével. Gyakorlatilag egy előtetőt építeni a műemléki területen lévő kápolna elé, hogy a tető azt minimálisan takarja csak és helyet kellett adni a meglévő síremléknek is. A feladat  a meglévő, felújítandó kápolna és a míves vaskorlát határozott karaktere által volt megragadható. Az elképzelés szerint olyan építményt szerettünk volna emelni a kápolna előtti korábban is ravatal céljára használt sík területen, ami úgy őrzi meg a régi hangulatot, hogy az idelátogatók azt érezzék nem valami új épült a régi helyre, hanem az új ravatalozóval befejeződött az, ami már régen elkezdődött. Az elkészült épületről érkező visszajelzések megerősítenek abban, hogy a törekvést sikerült megvalósítani. 
RAVATALOZÓ KIRÁLDON
TERVEZŐ: RÉVAI TAMÁS
TERVEZŐ: RÉVAI TAMÁS 2001
Pusztaradvány a XIX. sz-ban a Pallavicini család birtokában volt, ők építettek a század második felében egy kis földszint+emeletes kő és téglaépítésű kúriát ezen a helyen. Az épület a 70-es években elveszítette a tetejét, ezt követően gyors romlásnak indult a használhatatlan épület. A budapesti székhelyű, egyedi világítási megoldások tervezésével és kivitelezésével foglalkozó Candela Kft 2001-ben vásárolta meg az akkor már teljesen romos épületet a környező elhanyagolt parkkal együtt. A terület  értékét a nyugodt csendes környezet mellett ez a csonkolásmentes saját forrással is rendelkező őspark jelentette. A tulajdonos kúriaszálló szeretett volna itt kialakítani A műemléki védettséggel rendelkező épületet gyakorlatilag teljesen újjá kellett építeni. Az épületben konyha, étterem, billiárdszoba, valamint egy kis törökfürdő mellett 7 szoba és egy bálterem kapott helyet. Középrizalitos bejárati kialakítása, kontyolt, korcolt fémlemezfedésű teteje, vakolt, sarok kváderes egyszerű homlokzati felületei, ablakai nak helye és arányai mind az eredeti épületet idézik. A tervezés és építés egész folyamatára mindvégig olyan magasszintű beruházói-tervezői inspiratív együttgondolkodás volt jellemző, ami ezt a házat tartósan a legkedvesebb épületeim közé emelte.
A miskolci Jókai Mór Református Általános Iskola a város egyik legjobb Általános Iskolája. A jó híre miatt folyamatosan bővülő gyereklétszám 2014-re a tervezés évére meghaladta az iskola akkori befogadóképességét. Új tantermek, csoportszobák létesítése vált szükségessé.  A bővítésre minden szempontot figyelembevéve az iskola hátsó, ún tornatermi épületének emeletráépítésével és rekonstrukciójával adtunk javaslatot. A tervezett bővítés során az akadálymentesség (lift és szintenkénti vizesblokkok) megoldása mellett 1 tanteremmel, 3 nyelvi csoportszobával egy kémia előadóval és egy dráma teremmel gazdagodott az intézmény. A két tantermi szárny közötti földszinti tornaterem természetes megvilágítását felülvilágítók beépítésével biztosítottuk. 
TERVEZŐ: RÉVAI TAMÁS 2011
CSALÁDIHÁZ BORSOD-SZIRÁKON
A település meghatározó polgárának új családi háza mintegy 10 évvel ezelőtt készült el. Az épülettel a saját elképzeléseivel is hosszan vívódó tulajdonos részben volt csak elégedett. A funkcionálisan megfelelő szerethető elrendezés, a kiváló lakás-udvar kapcsolat ellenére a ház utcai megjelenése nem tükrözte megfelelően tulajdonosának társadalmi rangját. A tervezői feladat a modern építészet elemeit használó tekintélyt parancsoló utcai megjelenés kialakítása volt. A tervezői javaslat ennek megfelelően az épület jól működő részeinek megtartása mellett a bejárat és az utcakép újraértelmezése volt.
KÖZÖSSÉGI HÁZBORSOD-SZIRÁKON
Borsodszirák település 2001-ben új Polgármesteri Hivatal és Faluház építését határozta el. Az új intézményépület a Fő utca és az Állomás utca sarkán a település központjában részben valósult meg. Az engedélyezési tervek elkészülte után a teljes beruházás 1. ütemeként a Polgármesteri Hivatal épülhetett fel. Bár a megépült 1. ütem funkcionálisan teljesértékűen működik azóta is, az épület tömeg szempontjából nagyon hiányzik a Közösségi ház 2. ütemének épületrésze. A település a Község életének meghatározó színterét biztosító épületének befejezését azóta is napirenden tartja. 2014-ben a régi terv kibővítésével újabb terv készült pályázati források megszerzését célozva meg. De források híján a teljes kiépítés nem indulhatott meg. 
JÁNOSIK ÉS TÁRSAI KFT. IRODAHÁZA MISKOLCON
A homlokzati rekonstrukcióval érintett épület az egykori DIGÉP központi irodaháza volt. 1949-ben épült monolit, illetve előregyártott vasbeton szerkezetből. Megszűnéséig a nagyvállalat adminisztrációs központja volt. A szomszédjában az 50-es években szocreál stílusban épült egykori DIGÉP művelődési ház ma az építtető Jánosik és Társa Kft tulajdonában van, annak miskolci székhelyeként működik. A dinamikusan fejlődő cégcsoport a szomszédos korábbi irodaház épületét megvásárolva az épület rekonstrukcióját határozta el. A belső funkcionális korszerűsítés mellett a meglévő leromlott állagú épületet a Jánosik és Társa Kft mai arculattal rendelkező emblematikus központi épületévé kívánja fejleszteni. A 2014-ben készült engedélyezési terv a homlokzat rekonstrukciója mellett a szintek összenyitásával egy a meglévő épületen belüli új többszintes bejárati fogadótér kialakítását irányozza elő, méltó megérkezést biztosítva az épületbe. A beruházás a belső átalakítás révén már megindult. A homlokzat újraélesztése a hatalmas DIGÉP ipari telep és a Vasgyári kolónia számára is a hanyatlás hosszú tele végén kipattanó első zöld rügyeket, s általa a tavasz ígéretét jelenthetné.
2012-ben kaptam a megbízást Miskolcon, a Majális parkhoz közel eső erősen lejtős, de viszonylag szűk telekre egy kifelé mértéktartó, befelé tágas háromszintes családi ház tervezésére. Az utca felé teljes értékű homlokzattal rendelkező alsó szinten garázsok és egy wellness részleg kapott helyet, az utca felől emeleti helyzetben, de a telek hátsó része felől földszinti helyzetben lévő földszinten egy elegáns vendég háló-fürdő blokk mellett a nappali-konyha étkező tengely kapott helyet, egy nagyméretű fedett terasszal kiegészítve, ahonnan jó kilátás nyílik a Bükk keleti nyúlványára. A tetőtérben 2db önálló vizesblokkal és terassszal ellátott hálószoba található. A telek szűkössége miatt oldalhatárra telepített épület erőssége annak terepre illesztése,  a terep formálása, eltérő használatú zöld életterek kialakításával annak különböző teraszos szintjein. Akivitelezés során a földszinti terasz és a hátsó kertbe vezető árkád beépült.
2007-ben a beruházó TRX Consulting Ingatlanfejlesztő Kft erre vonatkozó javaslatomat elfogadva Miskolcon addig egyedülálló talajhő fűtéses (nyáron hűtéses) társasház építését határozta el. A beruházás helyszíne Miskolcon a forgalmas Jókai utcáról nyíló üres telek volt  Fazekas Iskola szomszédságában, az egykori Pece patakmeder partján. Az erősen tagolt kontúrú telek, a szomszédos épületek, a sűrű tervezési program,és a talajhő kutak számára is szükséges zöldfelület biztosításának igénye egyedi tagolt kontúrú épületet eredményezett. A lépcsőház és a lift az utcai és az udvari lakószárny egymásra merőlegesen álló tömegei közötti darázsderékban került elhelyezésre. Az összesen 26 lakásból 5 nagy tetőterasszal rendelkező belvárosi loft lakásként lett kialakítva. Az épület parkoló, gépészeti és tároló igénye a pinceszinten maradéktalanul biztosÍtott. Az ún. geotermikus hűtés-fűtési rendszer teljes mértékben beváltotta a beruházók és a lakók reményeit is. Télen harmadáron fűtenek, a nyári hőségben pedig gyakorlatilag ingyen tarthatják hűvösen lakásaikat. 
A kistelepülések kegyeleti építményeit bár kevesebben látogatják, mégis mindig nagyobb jelentőséggel bírnak az adott közösség számára, mint városi megfelelőik.  Királdon a meglévő ravatalozó “betonkonténer” bővítésével hoztunk létre méltóbb helyet a búcsúzáshoz a lét és nemlét találkozási pontjánál. A meglévő építményt hátrafelé bővítve a temetkezés technikai eszközeinek számára hoztunk létre tárolót és tartózkodási helyet a temetőgondnok számára. Elől pedig egy fedett nyitott előteret nyitottunk a szertartások esőtől védett lebonyolítására. A hely különleges jellegét egy az épület arculatát is meghatározó, a hátsó épület tetejéről finoman leváló, s légiesen elrepülő tetőidommal jelenítettük meg. Sajnos a terv forráshiány miatt nem valósult meg. Emődön a református temető enyhén lejtős utcai oldalhatárára terveztünk egy kétoldali használattal rendelkező több ütemben is megépíthető urnafalat. Ebből az első ütem, az alsó vég épült meg.  Homrogdon a ravatalozóként működtetett kis kápolna elé kellett egy külső fedett nyitott teret kialakítani. A kápolna előtti terület öntöttvas korláttal volt lehatárolt, egyik hosszoldalának közepén egy neves homrogdi polgár síremlékével. Gyakorlatilag egy előtetőt építeni a műemléki területen lévő kápolna elé, hogy a tető azt minimálisan takarja csak és helyet kellett adni a meglévő síremléknek is. A feladat  a meglévő, felújítandó kápolna és a míves vaskorlát határozott karaktere által volt megragadható. Az elképzelés szerint olyan építményt szerettünk volna emelni a kápolna előtti korábban is ravatal céljára használt sík területen, ami úgy őrzi meg a régi hangulatot, hogy az idelátogatók azt érezzék nem valami új épült a régi helyre, hanem az új ravatalozóval befejeződött az, ami már régen elkezdődött. Az elkészült épületről érkező visszajelzések megerősítenek abban, hogy a törekvést sikerült megvalósítani. 
A miskolci Jókai Mór Református Általános Iskola a város egyik legjobb Általános Iskolája. A jó híre miatt folyamatosan bővülő gyereklétszám 2014-re a tervezés évére meghaladta az iskola akkori befogadóképességét. Új tantermek, csoportszobák létesítése vált szükségessé.  A bővítésre minden szempontot figyelembevéve az iskola hátsó, ún tornatermi épületének emeletráépítésével és rekonstrukciójával adtunk javaslatot. A tervezett bővítés során az akadálymentesség (lift és szintenkénti vizesblokkok) megoldása mellett 1 tanteremmel, 3 nyelvi csoportszobával egy kémia előadóval és egy dráma teremmel gazdagodott az intézmény. A két tantermi szárny közötti földszinti tornaterem természetes megvilágítását felülvilágítók beépítésével biztosítottuk. 
A tervezett mélygarázs Miskolc szívében található a fő utcától 150m-re, a Széchenyi utcai telkek egykor az itt folyó Pece patakra kihordó hátsó telekhatára mögött. A mélygarázs a Városháza rekonstrukciója és bővítése több milliárdos beruházásának járulékos és kötelező elemeként valósult meg. A beruházás lehetőséget kínált a felszín közmű és közterületi rekonstrukciójának elvégzésére is, a Patak utca és a Pátria udvar közötti kapcsolat megteremtésére, az ezt akadályozó lévő felszíni trafóház elrejtésére.  A mélygarázs építésénél az altalaji adottságoknak leginkább megfelelő, vízzáró résfalas munkagödör lehatárolást alkalmaztuk. Az építmény körül teknőszigetelés nem készült. A terepszint alatt megtalálható nagy vízzáróságú kék agyagréteg tartja kezelhető szinten a mélygarázsba alulról bejutó talajvíz mennyiségét. Ezek drain csövezés segítségével szivárgó aknákba jutnak, ahonnan időszakos üzemelésű szivattyúk emelik ki a vizet a csatornahálózatba.  A tervezett kétszintes mélygarázs 127 autót képes befogadni egyidejűleg. Belső tartószerkezeti  és közlekedési rendszerének logikus kialakítása révén a város legkényelmesebben használható parkolási létesítménye jött itt létre. A felszínen a zárófödémre visszahordott 100-110cm vastag talajrétegnek köszönhetően nemcsak fű, de kisebb fák is nőnek teret és árnyékot adva az itt kialakított egyetlen belvárosi játszótér számára.
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu.
KÖZÖSSÉGI HÁZSAJÓVÁMOSON
E-mail:
RT ARCHIMÉDÉSZ BT.
06/30 422 9881
Adószám:
RÉVAI TAMÁS
Cégnév:
Tel:
Cégjegyzék-szám:
INFO